Pe această cale, anunțăm procedura pentru stabilirea participanților la vizita în Islanda, în cadrul proiectului de restaurare și revitalizare a Școlii Pittner din Municipiul Reșița. Această selecție vizează exclusiv artiștii vizuali, urmărind inițierea unei interacțiuni cu partenerii de la organizația Rosk, din Islanda. Vizita va constitui un stimulent pentru producția artistică curentă, iar operele de artă viitoare create de cei patru artiști selectați speram să câștige în relevanță, din punct de vedere al canonului artei contemporane.

 

Perioada vizitei în Islanda va fi aprilie 2024.

 

Proceduri utilizate: Selecția va fi realizată de către un juriu conform dispozițiilor regulamentului de selecție care poate fi accesat pe www. primăriaresita.ro, secțiunea „Selecție artiști pentru vizita în Islanda”.

 

Dosarul de participare va conține:

  1. a) Curriculum Vitae (în format .pdf/ .doc/ sau echivalent, 4.000-8.000 semne, cu spații) | română și engleză;
  2. b) portofoliu digital (în format . pdf/ .doc/ sau echivalent, max. 10 MB), conținând informații despre lucrările produse în practica artistică proprie, realizate în orice mediu, după cum urmează: reproduceri fotografice, stop cadre din materiale video, mostre de artă sonoră, schițe de instalații, scenarii de performance, link-uri la site-ul propriu al artistului sau la baze publice de date ale muzeelor, galeriilor sau a altor medii (Vimeo, youtube), precum și orice alte materiale considerate relevante pentru munca de jurizare – cu respectarea formatelor acceptate și a limitei de 10 MB;
  3. c) eseu din care să rezulte modul în care vizita în Islanda îi va fi folositoare pentru practica lui artistică și de asemenea felul în care o va integra. Un potențial proiect care ar putea să rezulte după vizita în Islanda, în strânsă legătură cu Școala Pittner| română și engleză;
  4. d) declarație pe proprie răspundere (semnată și scanată) din care să rezulte că:

(i) participantul este aplicantul iar lucrările exemplificate sunt realizate de el, proprietarul de drept al lucrărilor;

(ii) a citit și este de acord cu prevederile Regulamentului;

 

Dosarul de participare se trimite în format digital, direct sau prin wetransfer.com la adresa de e-mail: arta.contemporana@primariaresita.ro până la data de 07.04.2024.

 

Mai multe informații puteți obține accesând www.primariaresita.ro, secțiunea – Selecție artiști pentru vizita în Islanda – sau la nr. de telefon: 0735 923 555.

Proiect finanțat prin Granturile SEE 2014-2021, în cadrul Programului RO-CULTURA.

Granturile SEE reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din estul și sudul Europei și statele baltice. Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €1,55 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. Mai multe detalii sunt disponibile pe: www.eeagrants.org și www.eeagrants.ro.

Programul RO-CULTURA este implementat de Ministerul Culturii prin Unitatea de Management a Proiectului și are ca obiectiv general consolidarea dezvoltării economice și sociale prin cooperare culturală, antreprenoriat cultural și managementul patrimoniului cultural. Bugetul Programului este de aproximativ 34 milioane de euro. Mai multe detalii sunt disponibile pe www.ro-cultura.ro.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *